Положення про внески ВГО «ZООСВІТ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСКИ ВГО «ZООСВІТ»

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян» у статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян.

1.2. Статутом ВГО «ZООСВІТ» передбачені внески для членів (індивідуальних та колективних) ВГО «ZООСВІТ» (пункти 11.11, 11.12  та 12.3 Статуту).

1.3. Члени ВГО «ZООСВІТ» зобов’язані сплачувати внески, затверджені Правліням ВГО «ZООСВІТ» (пункт 6.10 Статуту).
Згідно з пунктом 6.10 Статуту ВГО «ZООСВІТ» Правління затверджує розмір та порядок сплати членських, дольових, цільових внесків.

ІІ. Розмір внесків у ВГО «ZООСВІТ»

2.1. Відповідно до рішення Правління ВГО «ZООСВІТ» від 22.12.2022р. встановлені види та розмір внесків.

Внески в ВГО «ZООСВІТ»: вступні, щорічні членські, цільові, дольові та благодійні
 
2.2. Для колективного члена ВГО «ZООСВІТ» (колективу всеукраїнської громадської організації, яка зареєстрована в установленому законом порядку) розмір:
а) вступного внеску – 10 000 гривень;
б) щорічного членського внеску – 5 000 гривень;

2.2.1. Для юридичної особи розмір:
а) вступного внеску (без права участі у племінній діяльності) – 12 000 гривень;
б) щорічного членського внеску (без права участі у племінній діяльності) – 12 000 гривень.
 
2.2.2. Для індивідуального члена ВГО «ZООСВІТ» розмір:
а) вступного внеску – 200 гривень;
б) щорічного членського внеску – 200 гривень.
 
2.3. Розмір цільових внесків в ВГО «ZООСВІТ»:
2.3.1. На реєстрацію колекцій тварин чи птахів, внесення їх до комп’ютерної бази та включення до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» передбачені наступні внески, за умови подання списку впродовж місяця після офіційного затвердження в членах організації, 100 грн. за кожну зареєстровану тварину чи птаха, окрім дрібних гризунів та дрібних видів птахів. В іншому випадку за кожну тварину або птаха не внесену у своєчасно наданий перелік, член організації сплачує по 300 гривень.

2.3.2. На реєстрацію дрібних гризунів чи птахів та включення їх до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» -  500 гривень колекція (до 10 голів);

 - видача «Реєстраційного свідоцтва» - 500 гривень
 - видача "Родоводу" (три коліна) – 800 гривень.
 - для сторонніх громадян України видача "Реєстраційного свідоцтва" тварини чи птаха народжених в системі ВГО "ZООСВІТ" - 1500 гривень;
 - для сторонніх громадян України видача родоводу тварини чи птаха (три коліна) народжених в системі ВГО "ZООСВІТ" - 2500 гривень.
 
2.3.3.  Терміноваї видача «Реєстраційного свідоцтва»(протягом 10-ти робочих днів) – 1000 гривень;
 - термінова видача "Родоводу"  (протягом 10-ти робочих днів) – 1500 гривень;
 - для сторонніх громадян України термінова видача "Реєстраційного свідоцтва" тварини чи птаха народжених в системі ВГО "ZООСВІТ"  (протягом 10-ти робочих днів)- 2500 гривень;
 - для сторонніх громадян України термінова видача родоводу тварини чи птаха (три коліна) народжених в системі ВГО "ZООСВІТ"  (протягом 10-ти робочих днів) - 4000 гривень.
 
2.3.4. На реєстрацію тварини чи птаха, внесення її до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» та видачі «Реєстраційного свідоцтва» для іноземного власника:
- 50 Евро по курсу НБУ на день сплати чи 30 Евро на рахунок ВГО «ZООСВІТ»;
 - На реєстрацію тварини чи птаха, внесення її до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» та видачі родоводу для іноземного власника:
- 100 Евро по курсу НБУ на день сплати чи 100 Евро на рахунок ВГО «ZООСВІТ»;
- Для термінового оформлення вищевказаних документів (впродовж 10-ти робочих днів), до визначеного внеску додається 50 Евро.
 
2.3.5. На внесення даних про тварину чи птаха, народжену за межами України, до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» з присвоєнням їй номера UA – 500 гривень (за умов надання документа про походження офіційно визнаного країною-експортером);
 
2.3.6. На внесення терміново (на протязі 10-ти робочих днів) даних про тварину чи птаха, народжену за межами України, до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» з присвоєнням їй номера UA – 500 гривень (за умов надання документа про походження офіційно визнаного країною-експортером);

2.3.7. На реєстрацію назви розплідника/заводської приставки  – 500 гривень;

- На видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію назви розплідника – 500 гривень (для видачі дубліката необхідна заява власника);

2.3.8. На реєстрацію титулів, звань тварин, птахів чи розплідників, із занесенням у відповідну книгу та видачею на них сертифікатів:

для членів ВГО «ZООСВІТ»- 150 гривень;
для сторонніх громадян України – 300 гривень;
для іноземного власника – 30 Евро по курсу НБУ на день сплати чи 30 Евро на рахунок ВГО «ZООСВІТ»;
 
2.3.9. На реєстрацію робочих сертифікатів для собак із занесенням у відповідну книгу та і видачею безпосередньо сертифіката про дресирування:
для членів ВГО «ZООСВІТ»- 100 гривень;
для сторонніх громадян України – 300 гривень;
для іноземного власника – 50 Евро по курсу НБУ на день сплати чи 50 Евро на рахунок ВГО «ZООСВІТ»;
 
2.3.10. На внесення до племінної книги ВГО «ZООСВІТ» додаткової  інформації про мікрочип на тварину чи птаха, якій раніше вже був виданий родовід  чи без інформації про мікрочип – 200 гривень;

2.3.11. На забезпечення статутної діяльності ВГО «ZООСВІТ»,  встановлюеться  розміри внесків на племінну діяльність:

- реєстрація дитинчат одного виводку від однієї пари (дрібні гризуни, плазуни та всі види птахів) – 100 гривень;
- реєстрація, оформлення Акту парування (собачі, котячі, хижі, рептилії) – 100 гривень;
- оформлення марки самця (собачі, котячі, хижі) – 100 гривень;
- оформлення племінного сертифікату тварини (без урахування внеску на племінний огляд) – 300 гривень;
- реєстрація, актування приплоду, оформлення племінного пакету на одне дитинча - 200 гривень (без урахування транспортних витрат);
- витяг з Племінної книги ВГО "ЗООСВІТ" для подачі у державні інстанції - 150 грн.
 
«Свідоцтво про народження» є внутрішнім документом організації і, в обов’язковому порядку, підлягає обміну на свідоцтво про походження (Родовід) впродовж першого року від народження тварини або птаха. По закінченню терміну родовід вважається не витребуваним, а інформація передається до архіву. Витребування документів з архіву здійснюється за відповідною заявою власника тварини/птаха та за подвійним тарифом від первинного внеску. 

2.3.12. На розвиток і поліпшення культури утримання декоративних тварин і птахів  в умовах неволі в України щорічно сплачуються внески у розмірі:
- для експерта всеукраїнської категорії ВГО «ZООСВІТ» з екстер’єру та робочих якостей – 500 гривень;
- для експерта ВГО «ZООСВІТ» з екстер’єру та робочих якостей – 500 гривень;
- для фахівця ВГО «ZООСВІТ» – 500 гривень;
 
2.3.13. На розвиток і поліпшення культури утримання декоративних тварин і птахів  в умовах неволі в Україні при переатестації чи підвищенні кваліфікації сплачується внесок у розмірі – 500
2.3.14. На організацію та проведення зоотехнічних заходів (виставки, чемпіонати, племінні огляди, змагання, семінари і інше) визначаються згідно з кошторисом витрат та запланованою кількістю учасників здійснюваних заходів.
 
2.3.15. На розгляд заяв, скарг та пропозицій адресованих відповідним комісіям ВГО «ZООСВІТ» – 3000 гривень (при позитивному рішенні на адресу заявника, сума повертається).
 
ІІІ. Порядок сплати внесків ВГО «ZООСВІТ»
3.1. Заява про вступ до ВГО «ZООСВІТ» надсилається поштою, або на електронну адресу Відповідального секретаря ВГО «ZООСВІТ», або подається через  офіційних представників ВГО «ZООСВІТ» на місцях. До заяви  додається копія квитанції про сплату вступного та першого щорічного  внесків з відміткою установи банку, протягом місяця заявник отримує повідомлення про прийом/відмову у члени організації (при відмові у прийнятті в члени ВГО «ZООСВІТ» вступний внесок не повертается).
 
3.2. Вступний та щорічні членські внески по заявах про прийняття до ВГО «ZООСВІТ», поданих до ВГО «ZООСВІТ» до вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членський внески за поточний рік. Вступний та щорічні членські внески по заявах про прийняття до ВГО «ZООСВІТ», поданих до ВГО «ZООСВІТ» після вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членські внески за остаток поточного та наступний рік. Датою вступу до ВГО «ZООСВІТ» вважається дата заяви.
 
3.3. Щорічні членські внески сплачуються до лютого місяця року, за який мають бути сплачені членські внески.
 
3.4. Вступний та щорічний членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на рахунок ВГО «ZООСВІТ».
 
3.6. У випадку несплати індивідуальним членом щорічного внеску протягом поточного року членство в ВГО «ZООСВІТ» припиняється (пункт 6.10. Статуту ВГО «ZООСВІТ»).
 
3.7. У випадку порушення колективним членом статуту ВГО «ZООСВІТ», зокрема пункту 6.10. Статуту щодо зобов’язання сплачувати внески, затверджені Правлінням ВГО «ZООСВІТ», колективне членство в ВГО «ZООСВІТ» припиняється  за рішенням загальних зборів ВГО «ZООСВІТ» або, у період між загальними зборами, Правлінням ВГО «ZООСВІТ»(пункти 5.7. та 6.10. статуту ВГО «ZООСВІТ»).
 
3.8. Членство в ВГО «ZООСВІТ» може бути поновлено на умовах, передбачених пунктом 6.10. статуту ВГО «ZООСВІТ», за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення (якщо виключення з організації не було дискваліфікацією на певний строк, або без права вступу до ВГО «ZООСВІТ»).
 
ІV. Благодійні, цільові та дольові внески у ВГО «ZООСВІТ»
4.1. Усі члени ВГО «ZООСВІТ» мають право передавати цільові внески у ВГО «ZООСВІТ» у будь-який звітний період та у будь-якому розмірі благодійні, дольові внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань ВГО «ZООСВІТ» та робити цільові внески для реалізації проектів та програм у межах статутної діяльності ВГО «ZООСВІТ».
 
V. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення
5.1. Положення затверджується Правлінням ВГО «ZООСВІТ».
 
5.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням ВГО «ZООСВІТ».
 
5.3. Це Положення оприлюднюється шляхом його розміщення на сайті ВГО «ZООСВІТ».
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ВГО «ZООСВІТ» та оприлюднюються на сайті ВГО «ZООСВІТ».

Затверджено Правлінням ВГО «ZООСВІТ»

22 грудня 2022 року