Департаменти

На  виконання мети та завдань, що викладені в Статуті ВГО «Zоосвіт»,  а також для зручності в роботі і веденні документації з різними видами тварин і птахів створені профільні Департаменти. 

Департаменти є структурним підрозділами ВГО «Zоосвіт», їх діяльність поширюєтся на всю теріторію України.