Зразки CITES та порядок отримання дозволу/сертифікату СІТЕС

Живі і мертві екзотичні тварини та птахи, що охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори та перебувають під загрозою зникнення (CITES), охороняються:

  • Конвенцією CITES (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129)

  • Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15) та

  • Порядком утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10), затверджених наказом Мінприроди від 30.09.2010 № 429, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1384/18679.

Дозвіл CITES - офіційний документ, виданий державним Адміністративним органом відповідної країни,що дозволяє ввезення/вивезення з країни зразка СІТЕС, що знаходиться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Порядок отримання дозволу/сертифікату CITES на ввезення в Україну чи вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, що є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2007-%D0%BF)

Переміщення (вивезення) за межі митної території України диких екзотичних тварин та птахів, а також екзотичних тварин та птахів виведених в неволі, що охороняються Конвенцією CITES, може бути здійснено виключно за письмовим Дозволом CITES, виданим  Міністерством енергетики да захисту довкілля України, та ветеринарних документів.

Загальні вимоги для вивозу за межі України будь-якого виду тварини або птаха, що охороняються Конвенцією CITES:

  • Дозвіл CITES (на експорт або реекспорт), виданий Міністерством енергетики та захисту довкілля України (у випадку якщо вид тварини/птаха перебуває в I Додатку CITES – додатково необхідна наявність копії Дозволу CITES на імпорт) - (офіційний перелік видів тварин/птахів/рослин https://cites.org/eng/app/appendices.php);

  • наявність ідентифікатора (чип, тавро, кільце – залежить від виду та розміру тварини або птаха);

  • документів, що підтверджують походження, вік або законність ввезення (або законність вилову з дикої природи) тварини/птаха;

  • документів про стан здоров'я.

Зразок CITES - будь-яка тварина або рослина, вид якої доданий в Додатки CITES, жива або мертва, або будь-яка легко розпізнавана його частина, або похідне (дериват), в тому числі ті, які за документами, пакувальному ярлику або маркуванні, або за іншими ознаками є або можуть бути частинами або похідними (дериватами) тварини або рослини.

Зразками CITES дикої фауни і флори є не тільки живі тварини, птахи і рослини,

а й різні предмети інтер'єру і вироби з них (ДЕРИВАТИ).

Відповідно до вищевказаної Конвенції, отримання дозволу СITES необхідно не тільки на живі, але й на мертві зразки СІТЕС

Необхідні документи для отримання дозволу CITES >>>>>