Які документи потрібні для отримання дозволу CITES

Для отримання дозволу CITES заявнику необхідно надати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відповідну заяву, в якій вказується наступне:

 • ПІБ, місце проживання, номер телефону заявника - фізичної особи; АБО
 • повне найменування, місцезнаходження, номер телефону заявника - юридичної особи;
 • ПІБ, місце проживання, номер телефону експортера, імпортера зразка українською, англійською, французькою або іспанською мовою - для фізичної особи; АБО
 • повне найменування, місцезнаходження, номер телефону експортера, імпортера зразка українською, англійською, французькою або іспанською мовою - для юридичної особи;
 • мета експорту, імпорту, реекспорту або інтродукції з моря зразка (комерційне використання, наукові дослідження, циркові гастролі, поповнення колекції зоопарків, ботанічних садів, музеїв чи приватних осіб, мисливські трофеї);
 • назва виду і роду тварини або рослини, до якого належить зразок, латиницею і українською мовами (у разі, коли його латинська назва має синоніми, вказується назва виду, який включений в додаток Конвенції);
 • опис зразка (живі тварини із зазначенням статі, віку, номера мітки (у разі наявності) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, ікра тварин, у тому числі осетрових видів риб, насіння, корені, бульби, цибулини, інші частини, а також вироби з тварин чи рослин) із зазначенням його кількості або ваги;
 • походження зразка (вилучення з природного середовища, народження в неволі, розведення або вирощування в штучних умовах, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря);
 • спосіб придбання зразка у власність або володіння та користування;
 • термін здійснення імпорту, експорту, реекспорту або інтродукції з моря зразка.

До заяви додаються документи, що підтверджують походження зразка та законність набуття його у власність або володіння та користування.

Залежно від способу набуття зразка у власність або володіння та користування подаються такі документи:

 • витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення тварин, вирощування рослин із зазначенням дати і місця розведення чи вирощування, племінних номерів та власних кличок тварин (у разі наявності), а у разі, коли зразок належить до виду I Додатку CITES:
 • дані про його батьківські особини до другого покоління;
 • засвідчені в установленому порядку копії цивільно-правових договорів, інших правочинів, за якими зразок набутий у власність або володіння та користування;
 • засвідчена в установленому порядку копія дозволу на вилучення зразка з природного середовища або копія сертифіката на інтродукцію з моря зразка;
 • копія дозволу Адміністративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо він належить до виду I Додатку CITES Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

У разі експорту особливо цінних живих зразків (як правило, видів I Додатку CІTES) або видів, які чутливі до умов транспортування та зміни умов утримання, Адміністративний орган України може додатково вимагати від заявника надати документи, що підтверджують згоду імпортера на імпорт таких зразків та наявності у нього належних умов для їх утримання.

У разі існування потенційної загрози виживання виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками дозвіл видається за наявності позитивного висновку відповідного наукового органу України з питань виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ CITES

Всі дозволи і сертифікати можуть бути анульовані в разі:

 • якщо з'явилися нові відомості, які унеможливлюють експорт або імпорт тварин або птахів;
 • відомості, зазначені в документації, технічному описі або інших документах, наданих Заявником до Адміністративного органу, є недостовірними.

В такому випадку імпортер або експортер отримує від Адміністративного органу письмове повідомлення або про заборону на ввіз/вивіз зразків СІТЕС, або з вимогами внести додаткові корективи в пакет документів. Відмова у видачі дозволу CITES може бути оскаржена в судовому порядку.

 

Радник керівника ВГО "ZООСВІТ" з юридичних питань

Арзамасцева Н.О.

e-mail: lawyer@zoosvit.org.ua