Тварини та птахи, види яких занесені до Червоної книги України

Відносини, пов'язані  з веденням  Червоної  книги  України, охороною, використанням та відтворенням  рідкісних  і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу,  занесених до Червоної книги України, регулюються: 

Офіційний сайт Червоної книги України https://redbook-ua.org/

Відповідно до статті 20  Закону України “Про Червону книгу України” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14) відповідальність за  порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких,  що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, несуть особи, винні у:

 • погіршенні, знищенні середовища перебування (зростання) видів тваринного  та  рослинного  світу,  занесених  до  Червоної  книги України;

 • незаконному, в  тому  числі  з   порушенням   вимог   виданих дозволів,  використанні  об'єктів  Червоної  книги  України або їх знищенні;

 • порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного світу, занесених   до   Червоної   книги  України,  в  ботанічних  садах, дендрологічних  та  зоологічних  парках,  інших  штучно  створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження);

 • невиконанні  законних  вимог посадових осіб органів державної влади,  що  здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони,   використання  та  відтворення  рідкісних  і  таких,  що перебувають  під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного
  світу, занесених до Червоної книги України;

 • вчиненні інших  дій,  що  завдали  шкоди тваринам і рослинам, види яких занесені до Червоної книги України.

За порушення законодавства у сфері охорони, використання  та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної  книги України, особи притягаються до відповідальності згідно з законом.

Шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування (зростання), відшкодовується відповідно до закону.

Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного  і  рослинного  світу,  занесених  до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища  їх перебування (зростання) ( 1030-2012-п ) та методика її розрахунку встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про тваринний світ» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

Порушення законодавства  в  галузі  охорони,  використання  і відтворення  тваринного  світу  тягне  за  собою  адміністративну, цивільно-правову чи  кримінальну  відповідальність  відповідно  до закону. 

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в: 

 • порушенні встановленого законодавством порядку надання об'єктів тваринного світу в користування;

 • порушенні правил використання об'єктів тваринного світу;

 • незаконному вилученні  об'єктів тваринного світу з природного середовища;

 • перевищенні лімітів і порушенні інших встановлених законодавством вимог використання об'єктів тваринного світу;

 • невиконанні  екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу  на  довкілля;

 • порушенні встановлених законодавством  вимог  щодо  охорони середовища існування,  умов розмноження і шляхів міграції  тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;

 • порушенні правил  зберігання, транспортування,  застосування засобів захисту рослин,  стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);

 • порушенні правил  створення,  поповнення,  зберігання, використання та державного обліку зоологічних  колекцій,  торгівлі ними, а також установленого законодавством порядку їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію; 

 • самовільному або з  порушенням  установленого  законодавством порядку переселенні,  акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і використанні генетично змінених організмів;

 • жорстокому поводженні з тваринами; 

 • приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання; 

 • невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища  їх  існування  та  ліквідації  негативного  впливу  на тваринний світ; 

 • порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі України,  ввезення на її територію диких  тварин та інших об'єктів тваринного світу; 

 • невиконанні встановлених  законодавством  вимог  щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні;

 • виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених знарядь добування тварин;

 • невиконанні законних розпоряджень посадових осіб органів,  що здійснюють  державний  контроль  та  управління  у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. 

Законом може бути  встановлено  відповідальність  і  за  інші порушення   законодавства   в   галузі   охорони,  використання  і відтворення тваринного світу. 

Підприємства,  установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати  шкоду, заподіяну   ними  внаслідок  порушення законодавства в галузі  охорони,  використання і відтворення тваринного  світу.  Розмір  компенсації  за  незаконне  добування, знищення  або  пошкодження  видів  тваринного  світу,  а  також за знищення  чи  погіршення  середовища  їх  існування встановлюється Кабінетом Міністрів України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF та https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prou-ministriv-ukrayini-vid-7-listopada-2012-r-1030).

Вилучення державними органами тварин та птахів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15).

Слід зазначити, що дія цього Закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

Умови зберігання та догляду за тваринами і птахами мають відповідати вимогам, встановленим:

 • Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15)  та

 • Порядком утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-10), затверджених наказом Мінприроди від 30.09.2010 № 429, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1384/18679, з урахуванням рекомендацій профільних фахівців:

- Міненерго (Домашлінець В.Г., 03035, м.Київ, вул.Митрополита Липківського б.35),

- Київський зоологічний парк загальнодержавного значення (04116, м.Київ, проспект Перемоги, 32),

- Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена (Акімов І.А., 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 15),

- державних ветеринарних установ, а також Громадських організацій (наприклад, Українське товариство охорони птахів – Дудкін О.В. – e-mail: director@bitdlife.org.ua; Всеукраїнська громадська організація «Зоосвіт» - Гоєнко О.В. – 04136, м.Київ, вул.І.Виговського 11А, кв.52; та ін. ).