Тварини та птахи, що зареєстровані як фауна України

Тварини та птахи, що зареєстровані як фауна України, охороняються:

Відповідно до ст.  5 Закону України «Про тваринний світ» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14) об'єкти тваринного світу в Україні перебувають під охороною держави незалежно від права власності на них.

Об'єкти тваринного  світу,  які перебувають у стані природної волі і перебувають в межах території України,  її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу.

Коментар: у випадку, якщо дикі тварини/птахи вилучені з природного середовища не законним шляхом, такі тварини/птахи є ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про тваринний світ» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14) об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної  волі, розведені  (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб.

Законність набуття  у  приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у  порядку загального  використання)  повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку.

У передбаченому законом порядку права  власників об'єктів тваринного світу можуть бути  обмежені  в  інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про тваринний світ» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14) право приватної власності   на   об'єкти  тваринного  світу припиняється у разі:

  • жорстокого поводження з дикими тваринами;

  • встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.

Право приватної власності  на  об'єкти тваринного світу може припинятися і в інших випадках, передбачених законом.

Право приватної  власності  на  об'єкти  тваринного  світу  у випадках,  передбачених частиною  першою  цієї статті,  може бути припинено  в  судовому  порядку  за  позовами  центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику із здійснення державного   нагляду  (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,  раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Коментар: право власності, набуте ЗАКОННИМ шляхом, може бути скасоване тільки рішенням суду. Якщо ж особа намагається вивезти тварин/птахів та не має документів, що підтверджують або право власності, набуте ЗАКОННИМ шляхом, або ДОЗВІЛ МІНЕНЕРГО на вилучення диких тварин/птахів з природного середовища - такі тварини/птахи НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ВЛАСНІСТЮ ДАНОЇ ОСОБИ І ТОМУ МОЖУТЬ бути вилучені державними органами як такі, що охороняються державою.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про тваринний світ» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14) спеціальне використання (добування, збирання тощо) об’єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами (Міненерго http://mpe.kmu.gov.ua/).

Згідно вимог ст. 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни природних середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 року) ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032)

Кожна Договірна Сторона  вживає  відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої фауни, зазначених  у додатку II. Стосовно цих видів, зокрема, забороняється таке:

     a) всі  форми  навмисного  вилову,  утримання  та  навмисного знищення;

     b) навмисне зашкодження місцям  виведення потомства або відпочинку чи їхнє знищення;

     c) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення та вирощування потомства і зимівлі, якщо таке порушення є істотним з точки зору цілей цієї Конвенції;

     d) навмисне  знищення  яєць  або  їх  вилучення  з  середовищ існування диких тварин чи зберігання цих яєць,  навіть  якщо  вони порожні;

    e) володіння цими  тваринами  або  внутрішня  торгівля  ними, живими чи мертвими, включаючи опудала тварин і будь-яку частину чи похідні від них,  які  можна  легко  розпізнати,  якщо  це  сприяє ефективному виконанню положень цієї статті.

В Додатках до цієї Конвенції вказані тварини та види флори, що підлягають особливій охороні і не можуть бути виловлені з дикої природи та вважатися домашніми тваринами.

Україна підписала цю Конвенцію з зауваженнями (див. вище посилання на повний текст з Додатками Конвенції).

Вимоги до транспортувальних боксів для тварин/птахів передбачені Постановою КМУ від 16.11.2011 №1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-2011-%D0%BF#n298)

Вимоги щодо до стану здоров’я тварин/птахів, що вивозяться, передбачені Законом України «Про ветеринарну медицину» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12)

Переміщення (вивезення) за межі митної території України диких тварин та птахів може бути здійснено виключно за письмовим дозволом Міністерства природних ресурсів України на вилучення їх з природного середовища (Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0608-99), та ветеринарних документів.