Тварини та птахи, що зареєстровані як фауна України

Тварини та птахи, що зареєстровані як фауна України, охороняються:

Відповідно до ст.  5 Закону України "Про тваринний світ" об'єкти тваринного світу в Україні перебувають під охороною держави незалежно від права власності на них.

Об'єкти тваринного  світу,  які перебувають у стані природної волі і перебувають в межах території України,  її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу.

Коментар: у випадку, якщо дикі тварини/птахи вилучені з природного середовища не законним шляхом, такі тварини/птахи є ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про тваринний світ" об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної  волі, розведені  (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб.

Законність набуття  у  приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального  використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об'єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадок тощо, які видаються в установленому законодавством порядку.

У передбаченому законом порядку права  власників об'єктів тваринного світу можуть бути  обмежені  в  інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про тваринний світ" право приватної власності   на   об'єкти  тваринного  світу припиняється у разі:

  • жорстокого поводження з дикими тваринами;

  • встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу.

Право приватної власності  на  об'єкти тваринного світу може припинятися і в інших випадках, передбачених законом.

Право приватної  власності  на  об'єкти  тваринного  світу  у випадках,  передбачених частиною  першою  цієї статті,  може бути припинено  в  судовому  порядку  за  позовами  центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику із здійснення державного   нагляду  (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,  раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Коментар: право власності, набуте ЗАКОННИМ шляхом, може бути скасоване тільки рішенням суду. Якщо ж особа намагається вивезти тварин/птахів та не має документів, що підтверджують або право власності, набуте ЗАКОННИМ шляхом, або ДОЗВІЛ МІНДОВКІЛЛЯ на вилучення диких тварин/птахів з природного середовища - такі тварини/птахи НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ВЛАСНІСТЮ ДАНОЇ ОСОБИ І ТОМУ МОЖУТЬ бути вилучені державними органами як такі, що охороняються державою.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про тваринний світ" спеціальне використання (добування, збирання тощо) об’єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами (Міндовкілля).

Згідно вимог ст. 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни природних середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 року).

Кожна Договірна Сторона  вживає  відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої фауни, зазначених  у додатку II. Стосовно цих видів, зокрема, забороняється таке:

     a) всі  форми  навмисного  вилову,  утримання  та  навмисного знищення;

     b) навмисне зашкодження місцям  виведення потомства або відпочинку чи їхнє знищення;

     c) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення та вирощування потомства і зимівлі, якщо таке порушення є істотним з точки зору цілей цієї Конвенції;

     d) навмисне  знищення  яєць  або  їх  вилучення  з  середовищ існування диких тварин чи зберігання цих яєць,  навіть  якщо  вони порожні;

    e) володіння цими  тваринами  або  внутрішня  торгівля  ними, живими чи мертвими, включаючи опудала тварин і будь-яку частину чи похідні від них,  які  можна  легко  розпізнати,  якщо  це  сприяє ефективному виконанню положень цієї статті.

В Додатках до цієї Конвенції вказані тварини та види флори, що підлягають особливій охороні і не можуть бути виловлені з дикої природи та вважатися домашніми тваринами. Україна підписала цю Конвенцію з зауваженнями (див. вище посилання на повний текст з Додатками Конвенції).

Вимоги до транспортувальних боксів для тварин/птахів передбачені Постановою КМУ від 16.11.2011 №1402 "Про затвердження Правил транспортування тварин".

Вимоги щодо до стану здоров’я тварин/птахів, що вивозяться, передбачені Законом України "Про ветеринарну медицину".

Переміщення (вивезення) за межі митної території України диких тварин та птахів може бути здійснено виключно за письмовим дозволом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на вилучення їх з природного середовища (Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення), та ветеринарних документів.