Придбання птахів, виведених в умовах неволі

Щодо придбання птахів, виведених в неволі слід зазначити, що відповідно до вимог Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Одним з видів правочинів є договори. Відповідно до ЦК України договори, які стосуються набуття права власності на майно, мають бути укладені в письмовій формі та відповідати вимогам цивільного законодавства в залежності від типу договору. Набуття права власності на птахів за Законом може бути реалізоване за консенсуальними договорами, які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди зі всіх істотних умов у формі, необхідній за Законом. До них, зокрема, належить договір купівлі-продажу. Таким чином підтвердження набуття права власності на даних птахів (у разі народження цих птахів в неволі) можливе при наявності відповідного договору між сторонами, а також відповідного ідентифікатора.

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про тваринний світ" підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності. Тварини, вилучені  з  природного  середовища  за  відповідним дозволом  чи  іншим  документом  та  за визначену у встановленому законодавством порядку плату, є власністю  підприємств,  установ, організацій  та  громадян,  яким цей дозвіл чи інший документ було видано.

Дикі тварини, що  утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що  засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.