Не громадяни України не можуть набувати права власності на природні ресурси, які перебувають в межах території України

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НАБУВАЄТЬСЯ ЗА ЗАКОНОМ (ЦКУ).

Стаття 13 Конституції України встановлює, що Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. 

Коментар: таким чином не громадяни України не можуть набувати права власності на природні ресурси, які знаходяться в межах території України (дикі тварини/птахи) та їм не може бути надано дозволу на вилучення диких тварин/птахів з природного середовища.

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, право власності на диких тварин іноземними громадянами може бути набуте на території України виключно за договорами (купівлі-продажу, дарування, передачі, міни і т.д.), укладеними з громадянами України, які на час укладення правочину вже мають право власності на таких тварин/птахів, набуте згідно чинного законодавства України. 

При цьому вивіз диких тварин/птахів за межі України будь-якими особами (в тому числі громадяни України) можливий виключно при наявності відповідного дозволу від Міндовкілля, незалежно від наявності у особи будь-яких документів на право власності (включаючи будь-які правочини, судові рішення та інше).    

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про тваринний світ" об'єктами тваринного  світу,  на  які  поширюється  дія цього Закону, є: 

  • дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни,  земноводні,  риби  та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски,  голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони,  яйця, лялечки тощо),  які перебувають у  стані  природної  волі,  утримуються  у напіввільних умовах чи в неволі;

  • частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

  • продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). 

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про тваринний світ" дикі тварини,  які перебувають у стані природної волі в межах території України, її  континентального  шельфу  та  виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється  дія  цього  Закону  і  які  перебувають  у  державній власності, а також об'єкти тваринного світу,  що  у  встановленому законодавством порядку  набуті у комунальну або приватну власність і визнані  об'єктами  загальнодержавного  значення,  належать  до природних ресурсів загальнодержавного значення. 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

  • дикі тварини - тварини,  природним середовищем існування яких є  дика  природа,  у  тому  числі ті,  які перебувають у неволі чи напіввільних умовах; 

  • домашні тварини - собаки,  коти та інші тварини,  що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною,  а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як правило,  не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

  • сільськогосподарські тварини -  тварини,  що  утримуються  та розводяться  людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;  

Коментар: відповідно до наведеного, в розумінні вимог чинного законодавства України Міжнародна Конвенція є вищим НПА:

  • будь-які тварини/птахи, які НЕ виведені селекційним методом – є дикими тваринами. 

  • тварини/птахи, які виведені селекційним методом і мають на це відповідні документи – є домашніми тваринами (собаки, коти, кролі, канарки, корели, нерозлучники, виставкові хвилясті папужки і т.д.).

Вивіз за межи України домашніх тварин проводиться за наявності документів на право власності та ветеринарних документів. 

Відповідно до ст.  319 Митного кодексу України передбачена взаємодія органів доходів і зборів з іншими уповноваженими органами під час переміщення товарів через митний кордон України, а саме:

1. Товари, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), можуть підлягати заходам офіційного контролю.

Вичерпний перелік товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Пп.2 п.5 та п.6 ст. 319 Митного кодексу України передбачено припинення попереднього документального контролю посадовою особою органу доходів і зборів у разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) живих тварин (ссавців, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій), а також протягом двох годин з моменту залучення до проведення заходів офіційного контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України посадова особа відповідного уповноваженого органу зобов’язана прийняти відповідне рішення та внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформацію щодо прийнятого рішення.

Також слід зазначити, що статтею 379 Митного кодексу України передбачаються умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами. Таким чином згідно п.5 ст. 379 дозволяється тимчасове ввезення на митну територію України домашніх тварин в кількості не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб без застосування до них заходів гарантування, передбачених цим Кодексом, та з поданням органам доходів і зборів документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Відповідно до ст. 63 Закону України "Про тваринний світ" незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають безоплатному вилученню в установленому законом порядку. 

Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу,  що ввезені на територію   України   або  вивозяться  за  її  межі  з  порушенням законодавства,  підлягають   у   встановленому   законом   порядку конфіскації  або  безоплатному  вилученню  і реалізуються згідно з правилами,  встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування   державної   політики   у  сфері  охорони навколишнього  природного середовища, за погодженням з центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

У разі  вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи щодо їх збереження,  і за можливості -  повернення  у природне середовище.